4ος Τροφώνιος Ημιμαραθώνιος Προγραμματίστε τις υποχρεώσεις σας -Ωρολόγιο Πρόγραμμα

4ος Τροφώνιος Ημιμαραθώνιος Προγραμματίστε τις υποχρεώσεις σας -Ωρολόγιο Πρόγραμμα

4ος Τροφώνιος Ημιμαραθώνιος Προγραμματίστε τις υποχρεώσεις σας.

Δείτε το ωρολόγιο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Σάββατο 24/9/2016 Πλατεία Λάμπρου Κατσώνη (Πάρκο)

17:00 Άνοιγμα γραμματείας, διανομή-εγγραφές

Κυριακή 25/9/2016 Πλατεία Λάμπρου Κατσώνη (Πάρκο)

07:00 Άνοιγμα γραμματείας

07:30 Προσέλευση στελεχών, εθελοντών

09:20 Προσέλευση επισήμων

09:40 Εκκίνηση Ημι-Μαραθωνίου Α/Γ

09:45 Εκκίνηση 10χλμ Α-Γ

09:48 Εκκίνηση 5χλμ Α-Γ

09:50 Εκκίνηση 1.150μ Δημοτικών Α-Κ

09:55 Εκκίνηση 1.150μ Γυμνασίων Α-Κ

10:10 Εκκίνηση 1.150μ Special Olympics

10:30 – 12:30 Fun Marathon

Κυριακή 25/9/2016 Απονομές Πλατεία Λάμπρου Κατσώνη (Πάρκο)

10:30 Α 1.150μ Δημοτικών

10:35 Γ 10:50 Α 1.150μ Γυμνασίων

10:55 Γ 11:15 Α 1.150μ Special Olympics

11:20 Γ 11:30 Α 5χλμ 11:35 Γ

12:00 Α 10χλμ 12:05 Γ

12:15 Α Ημι-Μαραθώνιος

12:20 Γ 12:40 Απονομή στον Σύλλογο με την

12:45 πολυπληθέστερη συμμετοχή Α-Γ

12:55 Απονομές Fun Marathon