Προθεσμία λήξης εγγραφών και πληρωμών ορίζεται

η Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 22:00.

Την επίσημη χρονομέτρηση του αγώνα, έχει αναλάβει η εταιρεία

**Για τη συμμετοχή μαθητών γυμνασίου και δημοτικού στους αγώνες δεν υπάρχει κόστος εγγραφής.

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το